Marka İletişimi

Marka İletişimi


İletişim olmadan ve iletişim tekniklerini bilmeden bir marka yaratmak olanaksızdır. İletişim kanallarının çok çeşitli olduğu günümüzde birçok marka öyküsünde de olduğu gibi farklılık yaratma özellikle iletişim kanallarını etkin kullanma veya kendi iletişim kanallarını oluşturma ile gerçekleşmiştir. Bu nedenle geleneksel birçok iletişim yolu yanında yenilikçi yöntemlerde de farklılaşma noktasında odaklanılmalıdır. Siz bu yeniliğin neresindesiniz? Peki bir çılgınlık yaparak yenilik ekosistemine dahil olmak veya yerinizi büyütmek ister misiniz? Cevabınız evet ise bu eğitimimiz ile birlikte rekabeti farklı boyutlara taşıyacaksınız.

•İletişim dili
•İletişim şekli
•Marka sadakati
•Bütünleşik marka iletişimi
•Dijital marka konumlandırması
•Yenilikçi düşünme ve inovasyon